Loading...
Skolyoz Nedir? 2018-03-20T22:35:30+03:00

Skolyoz (Omurga eğriliği) omurganın, sağ ya da sol yana doğru 10 dereceden fazla rotasyonel olarak eğrilmesi anlamına gelmektedir. 10 derecenin altındaki değişikliler skolyoz değildir. Omurga sağa ve sola eğrilirken aynı zamanda ekseni etrafında döner yani 3 boyutlu bir deformitedir. Skolyoz omurgada bir ya da birden çok eğriyle karşımıza çıkabilir.

Skolyoz tipleri nelerdir?

Skolyoz konjenital, idiopatik veya altta yatan nöromaskuler bir hastalığa bağlı gelişebilir. En sık görülen idiopatik (sebebi bilinmeyen) skolyoz bebeklikte, ergenlik ve yetişkinlik dönemde de başlayabilir. Skolyozun ilerleyişi kişinin yaşı, cinsiyeti, eğriliğin tipi ve büyüklüğüyle farklılık gösterir. Skolyoz kız çocuklarında daha fazla görülmektedir. Skolyoz tanısı için radyolojik muayene ve manuel değerlendirmeler yapılmalıdır.

Skolyoz belirtileri nelerdir?

  • Başın bir tarafa doğru eğimli olması,
  • Göğüs kafesinde asimetri,
  • Kürek kemiklerinden birinin diğerine göre daha tümsek şeklinde olması,
  • Kalçalar ve omuz seviyeleri eşit olmaması,
  • Kollar ile vücut arasındaki mesafenin eşit olup olmaması,
  • Bacak eşitliklerinin aynı olmadığından şikâyet edilmesi,

Skolyoz İstanbul olarak, bireylerin yaşamsal faktörlerini sağlıklı olarak yerine getirmelerini sağlamayı amaçlamaktayız.